TÌM HIỂU CẢI LƯƠNG
 
 
Biết được nguồn gốc nhạc Việt là điều cần thiết, nhất là cho kiến thức văn hóa cho mỗi người trong chúng ta lúc phải bị lìa xa quê hương. Hiểu được nhạc mình, biết qua nhạc người, dung hòa hai nền nhạc Âu và Việt để đừng bị mất gốc mất rể và có thể dạy dỗ con cháu thuộc thế hệ sau. Tự hào nhạc Việt, cũng như tự hào tiếng nói Việt, văn hóa Việt là nung nấu chí quật cường bất khuất của dân tộc Việt, là nuôi dưỡng tình yêu quê hương, tình thương dân tộc để xứng đáng là con cháu dòng dõi Lạc Hồng.
(Trần Quang Hải)

  NHẠC CỤ
  NGUỒN GỐC CẢI LƯƠNG
  VỌNG CỔ
  ĐIỆU LÝ
  HỒ QUẢNG
  SAU CÁNH GÀ