SƯU TẦM CÁC ĐIỆU HỒ QUẢNG
 
 
Bình Hồ Thu Nguyệt

Chiêu Quân

Đan Viện Chung Thanh

Đế Nữ Hoa

Giao Đạo

Hán Cung Ương Nguyệt

Hò Xíng Xang

Hoàng Mai

Hoàng Mai 22

Hổ Oai

Hồng Chúc Lệ

Lục Trung Duyên

Mành Bản Đào

Mành Bản Kép

Nguyệt Viên Hoa Hảo

Nhị Hoàng Dì Phạng

Phảnh Phá

Quậy Xì

Sơn Địa Tình Ca

Xầy Hui

Tầm Tơ Vương

Tẩu Mã

Thải Vân Truy Nguyệt

Thán Thập Thanh

Thập Nhị Lang Ca

Thiên Tiên Phối

Thông Mai

Phong Ba Đình

Trường Khúc

Tư Mã Tương Như