NHẠC HÒA TẤU
Đây là những hòa tấu mà chúng tôi sưu tầm được.
Những đoạn hòa tấu này đa số các âm điệu được dùng trong tuồng cổ hồ quảng.
We have researched the following instrumentals for your enjoyment.
Their melodies are often used in ancient traditional Ho Quang cai luong.
 
Hòa Tấu 1 (Video Mộc Quế Anh)
Hòa Tấu 2 (Video Ngai Vàng và Tội Ác)
Hòa Tấu 3 (Video Rượu Tình)
Hòa Tấu 4 (Video Xử Án Bàng Quí Phi)
Hòa Tấu 5 (Video Vạn Lý Tầm Phu)
Hòa Tấu 6 (Video Hoàng Hậu 2 Quê Hương)
Hòa Tấu 7 (Video Lữ Bố Thạch Môn Lầu Qui Vị)